Region Stockholm - Kickoff

Är du också orolig över signalerna som skickas i det svenska samhället om muslimer? Tycker du att det finns en enorm kompetens bland muslimer som inte syns? Är du villig att engagera dig för att motverka det hotfulla klimatet mot muslimerna? Tillsammans behöver vi göra skillnad och synliggöra det vi gör. Var med och kämpa för muslimers rättigheter och lär dig samtidigt mer om dig själv. 

 
Kom till SMFR Region Stockholms första event för detta verksamhetsår!

Tisdag den 14e mars ordnar SMFR Region Stockholm en kick-off där du kan bekanta dig med förtroendevalda inom regionen och få inspiration på kommande aktiviteter.