Göteborg Södra- inspirationskväll samhällsengamang

Asalam aleikom / fredliga hälsningar!

SMFR Södra Göteborg håller i årets första inspirationskväll med temat samhällsengamang 

- Vart befinner du dig om 10 år och vad gör du för a nå dit?
Varför upplevs det vara jobbigt att engagera sig trots att man egentligen vill? Hur ska muslimer värna mänskliga rättigheter, religionsfrihet och andra fri-och rättigheter? 

Inspirationskvällen kommer ge dig en inblick i vikten av organisering och samhällsengagemang, hur du ökar självkänslan i det vardagliga livet, ge dig verktyg för att förstå människors tankemönster när det kommer till att engagera sig samt ge dig lärorika och roliga upplevelsebaserade övningar och reflektioner och diskussioner kring frågor likt de ovan samt din roll i samhällsutvecklingen. 

Alla kan vi bidra och allt gott vi gör har en viktig betydelse i en större helhet. "Khayrukum anfa'okom lilnaas" - den bäste av er är den som gör mest nytta för människor.

Datum och tid: Söndag 12 mars klockan: 14.00

Plats: Sensus Drottninggatan 30 våning 3 sal 32
För insläpp ring: 0707229376

SMFR bjuder på fika under dagen!

Sker i samarbete med Sensus studieförbund Göteborg
________________________________________________

Inspirationskvällar startades för cirka två år sedan med syftet att skapa "smakprov" av vad SMFRs ledarskapsutbildningar, föreläsningar och andra aktiviteter förmedlar för budskap, känsla och tankeställare. Inspirationskvällarna har olika teman och planeras utifrån de förtroendevaldas engagemang och hjärtefrågor. Av ungdomar för ungdomar helt enkelt.

PS: Bli medlem i Sveriges snabbaste växande fredsrörelse idag! 
http://muslimerforfred.org/?q=node%2F1106