Avstämning och filmkväll

SMFR Linköping bjuder in för en gemensam avstämningskväll och filmkväll.

Syftet med denna träff är att tillsammans fundera och diskutera vad vi har gjort under detta år och vad vi hade kunnat göra bättre samt på vilket sätt vi hade kunnat tänka annorlunda. Detta är ett sätt för oss att avrunda året på för SMFR Linköping.

Vi avslutar med att se en film om profeten Muhammed fred vare med honom, Al risalah (The Message).

Datum: 28 december 2016

Tid: 14.00 - 18.00

Sensus studieförbund linköping