Blog

LINKÖPING - Vice förbundsordförande Aya och generalsekreterare Yasri Khan håller utbildning för lokalavdelningen SMFR Linköping med styrelsen och aktiva medlemmar för att öka verksamheten.

Utbildningen är skräddarsydd för att stärka lokalavdelningen i sitt arbete, sammanhållning, gemenskap och målsättning efter förfrågan från lokalavdelningens ordförande Mohammed Hassan till förbundskansliet.