Blog

Nu är sommaren över och Region Stockholm startar igång direkt med en kickoff för att planera höstens aktiviteter samt få ihop gruppen.

Drygt 20 personer deltog på regionkickoffen och bidrog med olika idéer för verksamheter som ska bedrivas. Utöver planering skedde även teambuilding, lära känna och olika övningar. 
 
Även enklare mat och fika erbjöds till alla deltagare. Dagen började med att regionordförande Boudour Alhashimi välkomnade alla. Sedan fick alla i rummet berätta om hur de började att engagera sig i SMFR - där nästan alla hade en gemensam nämnare - genom att gå på en SMFR utbildning.
 
De kommande veckorna kommer region Stockholm att anordna en ledarskapsutbildning. För närvarande pågår även en bokcirkel om Palestina som du kan ansluta dig till. På gång är också Fredsdagarna som kommer att vara den 24 september. Mer om det kan du läsa på www.fredsdagarna.se 
 
Välkommen du också att engagera dig i Sveriges snabbast växande muslimska civilsamhällesorganisation!