Blog

Om en muslim har könsuppdelad idrott så är det fel. När andra har det så är det plötsligt okej, skriver Yasri Khan och Shaimaa Abdelhady från Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa.

Läs hela SLUTREPLIKEN på Expressen

 

Det råder i dag stor förvirring kring vad religion är. Religionsutövning i Sverige är och ska vara frivillig.

Människor ska välja själva vad de önskar att göra. De har möjligheten att välja att leva sina liv i enlighet med sin tro. De har möjligheten att bejaka den. De har själva möjlighet att förkasta den. Detta skyddas i de mänskliga rättigheterna och det kallas för religionsfrihet och är något som vi står upp för.

Det finns människor som väljer att bära sjal och det finns dem som väljer att inte bära sjal. Att det finns kvinnor mitt ibland oss som inte bär sjal visar på att det är möjligt att inte bära sjal i Sverige även som muslimsk kvinna.

Alla muslimska kvinnor bär inte sjal, vissa för att de fruktar repressalier, diskriminering, hot och förakt från omgivningen. Andra för att de helt självmant valt att inte bära sjal och känt att sjalen inte passar just dem.

Det är inte lagligt att tvinga människor till saker annat än vad lagen tvingar människor till. I Sverige har vi inte lagstiftat kring kläder ännu.

Även om risken är stor att vi snart kommer få sådana lagar för att specifikt begränsa muslimers frihet och klädval med tanke på det stora inflytande som SD:s åsikter har fått i samhället.

 

Vad som hela tiden försvinner i debatten på grund av fördomar kring muslimer är att ett öppet, demokratiskt och liberalt samhälle måste ge utrymme till människor att själva få välja hur de vill leva sina liv.

Det måste få gälla för alla oavsett livsåskådning. Här är det viktigt att kunna särskilja på tvång och fri vilja samt sätta sig in i när det ena eller det andra faktiskt gäller från fall till fall ungefär som med samtyckeslagstiftningen.

Om en muslim har könsuppdelad idrott så är det fel. När andra har det så är det plötsligt okej. När en muslim väljer att klä sig på ett specifikt vis så är det fel, men när andra gör det så är det okej. När en muslim kommer med politiska förslag då är förslaget islamistisk, men om någon annan gör det så är det bara ett förslag. Om en muslim, man eller kvinna väljer att inte ha sex innan äktenskapet så är det fel, men om någon annan väljer att vänta med sin sexdebut så spelar det ingen större roll.

Argumentationen till varför vi intalas att acceptera en sådan ordning är att många då gärna vill förklara hur hemska muslimer egentligen är. Problemet är då inte handlingen utan personen. De spekulativa och fördomsfulla antagandena vi gör om dessa människors motiv till deras handling gör plötsligt en fullständigt acceptabel handling avskyvärd.

Genom att skapa argumentation och sprida propaganda för att svartmåla muslimer på olika sätt så vill man legitimera en negativ särbehandling av just muslimer.

 


Läs hela här