Blog

Det är inte rimligt att staten inskränker individuella friheter genom lagpaket med hur vi måsta hälsa, klä oss och äta, skriver Yasri Khan.

Skolministerns senaste uttalande gällande Al Azhar-skolan om könsindelad idrott behöver ifrågasättas.

Om Skolinspektionen har kommit fram till att saker fungerat väl med en könsuppdelad idrott - något som vi för övrigt har i Sverige rent allmänt i övriga samhället (OS, VM, EM, SM, korp, ungdomsidrott) och skolan kan erbjuda en likvärdig undervisning som ligger i linje med gällande lagar, varför måste det då vara ett problem enbart för att muslimer är involverade?

Eller kommer man vara konsekvent och vilja förbjuda all könsindelad idrott i övriga samhället också?

Vill man ha åsikter om idrotten där man ser till barnens perspektiv så bör en av sakerna på prioriteringslistan i stället vara att lyssna på elever och erbjuda duschdraperier till duscharna så att alla kan duscha med lite mer personlig integritet.

Det är något som många elever faktiskt upplevt vara en viktig fråga för dem och därför något som jag upplever som viktigt att nämna i detta sammanhang. 

Barnkonventionen talar om att varje stat ska skydda barnens identitet, yttrandefrihet och religionsfrihet samt respektera vårdnadshavarnas rättigheter att vägleda barnet. Barns utbildning ska även utveckla respekt för barnets egna kulturella identitet och vilja.

Därför är det viktigt att Sverige kan erbjuda olika skolformer som vårdnadshavare och elever kan välja mellan och göra aktiva val kring. De ska givetvis följa alla internationella MR-konventioner såväl som svensk lagstiftning inom området.

Läs hela artikeln på expressen