Blog

HELSINGBORG - Kursen SBSS, som är en intensiv tvådagarskurs är på gång i Helsingborg med vår lokala avdelning på orten i Sensus lokaler. På kursen deltog flera nyanlända från Syrien som fick chansen att berätta lite om de själva och om varför de vill engagera sig.

Flera av deltagarna har sagt att de vill engagera sig i SMFR och göra fler aktiviteter.

På plats beslutades även att man skulle expandera SMFR i Södra Sverige samt att fler studiecirklar ska hållas för att anpassas till behoven som finns i Helsingborg med studiecirklar på svenska och arabiska samt att förbundet skulle stötta sådana initiativ och för att stärka och stötta de kompetenser som finns i Helsingborg.