SMFRs Organisationsläger 21-22 maj 2016

SalaamoAleikom Förtroendevalda.
Välkomna till organisationslägret som äger rum den 21-22 maj 2016 endast för förtroendevalda.

Datum: Lördag 21 och söndag 22 maj 2016
Plats: Gryningeskolan, Fågelviksvägen 5, 145 53 Norsborg
Tid: Lördag 21 maj kl. 9:00 – 18:00, Söndag den 22 maj kl. 9:00-16:00
Deltaga: Endast förtroendevaldra, anmäl er på registrering@muslimerforfred.org

Det senaste veckorna har det hänt en hel del som berör de muslimska civilsamhället och hur viktigt vårat arbete är. Detta är ett bra tillfälle att möta alla i organisationen för att hitta konstruktiva lösningar för att fortsätta vårat arbete, vi får inte glömma våran slogan ”Trygga människor skapar trygga samhällen” Hur kan vi vara med och skapa trygghet för människor?

Vi kommer denna organisationsläger att gästas av Gudrun Schyman från FI på lördag morgon då frågan om jämställdhet vs mångkultur/religion har hamnat på tapeten de senaste veckorna baserat på Yasris sätt att hälsa (som både muslimska kvinnor och män har - dock inget som alla muslimer följer).

Från muslimska fredsrörelsen anser vi detta vara tråkigt då vi stått upp för män och kvinnors möjligheter och självklara rätt att ta plats och få plats som ledare inom det muslimska civilsamhället men även externt. Vårt perspektiv har varit att det går att hålla sig till islamiska principer och ändå bidra till ökad jämställdhet.

Frågeställningar vi är intresserade av är:
Innebär feminismen för FI att man inte får vara muslim eller att man måste vara sekulär (dvs göra avkall på religionen) eller innebär det att man kan vara troende muslim - ha separata kön, får hälsa olika på varandra men aktivt stå upp för lika lön, lika rättigheter, mer makt och inflytande till kvinnor (akademiskt, politiskt, socialt, ekonomiskt) och rätt till att alla äger sin egna kropp samt att alla har rätt till att leva som de vill i samhället?

Vill man avköna och uppnå jämställdhet på det sättet dvs genom att det inte längre existerar kön så finns ej längre en patriarkal maktordning samt avtvinga samhället rätt till sin religion?

Eller vill man ha kvar kön och uppnå jämställdhet genom att erkänna existensen av män och kvinnor, men att de ska ha lika möjligheter och makt samt rätt att ingå och vara en del av en religion och enligt deras fria vilja?

Vill man på något sätt begränsa rätten att vara muslim i samhället och isåfall hur?

Kommer man att ta ställning för muslimer och muslimska kvinnors rätt till arbetsmarknaden utan att diskriminera de pga religiösa symboler eller normer?

Finns det en krock mellan religion (islam) och feminism enligt FI? Isåfall vilka?

Vi är väldigt nyfikna på FI och vill gärna lära oss mer.

Den senaste 6 årens politiska utveckling samhällsklimat har skapat en diskussion kring vart sverige är på väg och hur den politiska kartan har ritats om. Vilket gjort oss nyfikna på alternativ som idag befinner sig utanför riksdagen och deras ställningstagande.

Så missa inte organisationslägret, ta kontakt med din ordförande för att bekräfta ditt deltagande iA, skicka även ett mail till registrering@muslimerforfred.org för att kansliet ska fixa med de praktikaliteter som behövs IA
OBS!! Anmäl er senast den 18 maj 2016

För er som behöver biljetter kolla med era ordförande, som får synka med kansliet för att se hur vi kan lösa med resor för att hålla oss innanför budgeten.

Vid övriga frågor kontakta Aya Mohammed aya.mohammed@muslimerforfred.org eller Sara Younes sara.younes@muslimerforfred.org