SMFR Södra Sveriges extra inkallade årsstämma 12/8 kl 18:00

Assalamo Aleikom/Fredshälsningar

Ni är varmt välkommen till SMFR Södra Sveriges extra inkallade årsstämma den 12/8 kl. 18.00 i Helsingborg.

Datum och tid: 12/8 kl. 18.00-19.00
Plats: Sensus, Billeplatsen 1 Helsingborg

Under det extra inkallade årsstämman kommer lokalavdelningen behandla punkten stadgar. Årsstämman kommer besluta om att byta lokalavdelningens namn till SMFR Helsingborg och ändra sätet till Helsingborg då fler SMFR lokalavdelningar planeras att bildas i Södra Sverige - vilket gör att de geografiska upptagningsområdena minskas på de befintliga avdelningarna till förmån för nya etableringar. 

Målet är att lokalavdelningarna kommer fokusera mer på sina lokala geografiska områden och att regionavdelningen Region Södra Sverige kommer att spela en större koordinerade roll i södra Sverige.

Mötet skedde på Sensus lokaler i Helsingborg med deltagare som deltog på distans digitalt.Trygga människor skapar trygga samhällen. Vilken värld vill du leva i? Alla är välkomna!