Storebror & Storasyster utbildning i Helsingborg

Storebror och Storasyster (SBSS) är en utbildning med mål att stärka muslimska bröder och systrar i att agera förebilder och erbjuda dem både teoretiska och praktiska verktyg för att stärka sin omgivning. 

Vi vill genom kursen öppna en värld för våra syskon att se saker från nya perspektiv och få kunskaper som hjälper att utvecklas i sitt ledarskap. Verktygen är användbara för att leda sig själva såväl som att leda andra. 

Kursen har arrangerats av Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa i 3 år med runt 250 deltagare över hela Sverige. Bli en del av vår SBSS-gemenskap du också.

Kursen är enormt uppskattad och har fått höga betyg av samtliga deltagare.

Vår ambition är att de som går ut kursen sedan ska finnas tillgängliga i vårt nätverk för att kunna bryta strukturer som finns i olika miljöer och få verktyg för att motverka individers involvering i destruktiva miljöer samt ge hopp, energi och inspiration till andra. 

Utbildningen består av flera delar Teori, praktik och reflektion.

För att få diplom så krävs full närvaro på båda dagarna. Om du får ett diplom så blir du även behörig till att i framtiden söka uppdrag i SMFR och till att bli förtroendevald i en lokalavdelning

Datum 23-24 
Tid: lördag 10-18, söndag 10-16
Plats : sensus lokaler i Helsingborg (Billeplatsen 1) 
Samarbete. sensus i helsingborg 

Vi bjuder på fika båda dagar

Anmäl dig redan nu, skicka din anmälan till registrering@muslimerforfred.org

I samarbete med Sensus.