Blog

 

"I slutändan så handlar det om religionsfrihet, rätten att bestämma över sin kropp, men också att man inte ska tillskrivas värderingar av andra att någon har fastän personen själv inte uttryckt det."

"Vi vill bara leva på lika villkor med alla i samhället"
 

Debattartikeln Expressen: Vi ska bryta normer – men ni ska slippa