Blog

Vi vill med tungt mod beklaga att en av grundarna för SMFR, Mehmet Kaplan, kände sig tvungen att idag avgå som bostads- och IT-minister.

Mehmet är en person som alltid stått upp för alla människors lika värde och är en inspirationskälla för många svenska muslimer för att ta ansvar arbeta konstruktivt och i arbetet för mänskliga rättigheter och demokrati. Han har ständigt funnits till hands för SMFR och uppmuntrat oss i vårt arbete för fred och rättvisa såväl som vårt arbete mot all form av rasism - inkluderat antisemitism.

Mediadrevet mot honom visar på hur långt kvar vi har att gå som samhälle och det enorma arbetet som finns kvar att göra för att bygga broar och kämpa för en mer inkluderande demokrati.

Vägvalet idag kan delas in i att bli cynisk, känna sig väldigt utsatt och uppgiven som svensk muslim eller att fortsätta engagera sig och inte tillåta hatet, rasismen och lögner vara orsaken till att vi slutar kämpa och tappa hoppet eller våra värderingar såväl engagemang för en bättre värld.

Må Gud underlätta, förlåta oss för våra brister och ge oss det bästa i detta liv och i nästa.