Storebror & Storasyster, År 1

Om Storebror och Storasyster, år 1

Storebror och Storasyster, SBSS, är ett projekt som syftar till att stärka personer som kan agera förebilder och erbjuda dem verktyg för att stärka sin omgivning. Vi vill bygga relationer mellan ”så kallade” storasyskon och småsyskon som ska ingå en slags relation med varandra för att småsyskonen ska bli stärkta av de äldre syskonen. Tanken är att dessa personer ska finnas tillgängliga mer vardagligt och kunna bryta strukturer som finns i olika miljöer och få verktyg för att motverka individers involvering i destruktiva miljöer.

Utbildningen består av flera delar; 3 kurshelger, praktik, hemuppgifter både enskilt och i grupp. Du kommer även få möjlighet att stärka ditt personliga ledarskap och få coachingverktyg. Så hjälp oss att hjälpa dig att frigöra din potential som storebror eller storasyster!

År 1 har nu avslutats, men håll utkik efter år 2 då fler utbildningar kommer lanseras.

Status: 
Avslutades 2013