GS & Kansli

Har du frågor eller funderigar ta gärna kontakt med genaralsekreteraren och kansliet 

 
Yasri Khan
Generalsekreterare
yasri.khan@muslimerforfred.org
+4673 513 19 24 eller +468 400 227 34
Omera Saleh
Kanslichef
omera.saleh@muslimerforfred.org
+468 400 227 36
   
Ingenbild.png Ingenbild.png